analityk

USA wydaje na zbrojenia 4,3% PKB, UE 2%, a Niemcy 1,3%. Wyciąganie stąd wniosków, że światem rządzi konglomerat zbrojeniowo-przemysłowy, to znaczne uproszczenie.
Ludzie kierują się w swoich działaniach jeszcze innymi namiętnościami i pobudkami jak chciwość i to znajduje także odzwierciedlenie w polityce .

uparcie przedstawia prawna pułapkę, zapadnię, jaką zastawili PiSowscy eksperci na TK nowelizując ustawę o TK, jako nowy prawidłowo sformułowany i wyprocedowany, zgodny z konstytucją i wszelkimi proceduralnymi wymogami akt prawny.

Wg. analityków na których powołuje się portal internetowy „Die Welt” decydującym czynnikiem dla głosujących za opuszczeniem Wielkiej Brytanii UE jest problem imigracyjny ,a przede wszystkim brak akceptacji dużej części Brytyjczyków dla wspólnot/gmin islamskich. Główną tego przyczyną jest brak poszanowania lub nieuznawanie przez te escape room wspólnoty obowiązujących reguł i praw w kraju zamieszkania. Np. 23% imigrantów, wyznawców islamu jest przekonanych ,że powinno się przestrzegać szarii,a nie prawa brytyjskiego.
Trevor Philips (b. szef brytyjskiej komisji przeciw etnicznej dyskryminacji),sam mający korzenie imigracyjne twierdzi:”zdążamy jak lunatycy ku katastrofie”. Ma tu na myśli lata bierności czy bezczynności jeżeli chodzi o rozwiązanie w.w. problemu.
Philip jest zaproszony jesienią do Berlina przez tamtejszy Urząd Kanclerski do wygłoszenia referatu na temat społecznej integracji.

PiSowscy eksperci twierdzą, że według tego znowelizowanego aktu prawnego tenże TK rzekomo nie miał prawa orzekać o konstytucyjności tego aktu prawnego. Pułapka prymitywna, ale wg PiSu działająca.
Rossi pomija łamanie konstytucji przez PiSowską większość w Sejmie, która przegłosowała tak zwane unieważnienie wyboru pięciu sędziów room escape  TK.Nie będzie żadnego wyjścia Wielkiej Brytanii. Tylko języki kompradorów się strzępią, rozważając zagrożenia. Tragedią jest włączenie się Polski do wojny u boku dawnych kolonizatorów. To jest ciąg dalszy sterowanej z zewnątrz transformacji, którą polskiej elity kompradorskie chcą uznać za orygonalny polski pomysł. Dyskusja, polegająca na straszeniu kompradorów opuszczeniem UE przez Wielką Brytanię jest zalecanym przez globalistów katharsis . Po referendum będzie wybuch radości i satysfakcja , że dyskutanci ocalili Europę.
Otóż w konstytucji jest zapisane, że sejm wybiera sędziów TK. Nic nie ma o tym w konstytucji, ze sejm w szczególnych przypadkach unieważnia wybór sędziów.
O niekonstytucyjności pułapkowej nowelizacji uchwalonej przez PiS wypowiadali się eksperci prawni sejmu, zrzeszenia prawników, rady wydziałów prawa szeregu uniwersytetów, gremium prawne konstytucyjne – Krajowa Rada Sądownicza oraz szereg innych instytucji. Nic to nie wzrusza PiSowskich ekspertów trybunałowych.
Pułapka nowelizacyjna wg PiSu jest ważna, a sędziowie TK ją rozpatrując byli tylko gośćmi zebranymi przy ciasteczkach. Według nich orzeczenie TK o nowelizacji ustawy jest rzekome, jest prywatną opinią kilku panów, a nie szumnie nazywanym orzeczeniem TK. To nie jest orzeczenie TK i nie będzie publikowane – powtarzają eksperci PiSowi dokładnie, jota w jotę, jak zatwierdził Prezes.
I wychodzą na remis w swoim mniemaniu. Bo PiSowcy i wspólnicy (narodowo-demokratyczni) mówią – tak, a reszta mówi – nie. Czyż nie jest to remis? A ponieważ unieważnienie wyboru sędziów i nowelizację ustawy o TK uchwalił sejm, więc jest to  room escape Warszawa remis ze wskazaniem na nas – PISowskich ekspertów. Specjaliści od mydlenia oczu przedstawiają opinii publicznej łamanie konstytucji przez PiS jako wielkie zwycięstwo w dziele naprawy Polski.

To jest moja zdanie , które podałem tylko dla porządku, twoje znam , a więc nie ma konieczności kontynuowania konwersacji.

Comments are closed.